#Sever 1#Sever 2
Ngày làm việc đầu tiên tại văn phòng BDS dâm đãng 1

Ngày làm việc đầu tiên tại văn phòng BDS dâm đãng 1

Nội dung phim

Ngày làm việc đầu tiên tại văn phòng BDS dâm đãng 1
Mới xin nghỉ việc bên chỗ ông anh thất nghiệp không có việc gì làm mình bắt đầu xin qua chỗ bất động sản của đứa em làm mà công việc này đòi hỏi người có kiến thức và nghiên cứu về bất động sản chứ vớ vẩn mà làm vào là chắc chắn thua lỗ luôn các bạn ạ mình thì mình cũng có chút kinh nghiệm từ trước đi học chính vì thế mà mình cũng rất tự tin để làm chuyện đó và mình cũng thường xuyên coi trên mạng những cách bán hàng những căn nhà mới cách trang trí tất cả những điều đó đã khiến mình cảm thấy mình yêu mến công việc này

Diễn viên tham gia phim

N/A