#Sever 1#Sever 2
Nô lệ tình dục công chúa và âm mưu chiếm cả vương quốc tập 2

Nô lệ tình dục công chúa và âm mưu chiếm cả vương quốc tập 2

Nội dung phim

Nô lệ tình dục công chúa và âm mưu chiếm cả vương quốc tập 2
Lại là câu chuyện tiếp diễn của câu chuyện lần trước mà mình đã kể, sau khi bị bắt giam làm nô lệ nhưng cô ấy không bao giờ ngừng suy nghĩ cho dân tộc mình cô ấy luôn cố gắng làm sao có thể thoát ra được khỏi nơi đây không những thế cô ấy còn muốn đưa dân tộc mình theo và tạo dựng lật đổ những gì đã diễn ra, sinh ra sống trong nhung lụa chính vì thế mà cô chưa biết cái khổ cực mà người dân mình phải chịu đó là gì cho đến bây giờ cô ấy đã nếm trải được tất cả mọi thứ cô ấy đã biết mình cần phải làm gì

Diễn viên tham gia phim

N/A