#Sever 1#Sever 2
Tam sinh tam thế tập 3 huyền thoại về tia sáng trong đêm

Tam sinh tam thế tập 3 huyền thoại về tia sáng trong đêm

Nội dung phim

Một huyền thoại đặc biệt về những tia sáng trong đêm tối. Những tia sáng đó thắp lên cho người ta những hi vọng mới cuộc sống tân sinh cũng như một lần nữa nữ tu lại xuất hiện ở trong đạo quán. Nữ tu chính là lần tân sinh thứ ba bên trong đạo quán. Và đời đầu tiên của nữ tu là hồ lý đã hút hết sinh lực tên quan sai đó chính người yêu ba kiếp. Kiếp sau khi nữ tu là gái bán dâm thì người yêu của nữ tu chính là truyền nhân của vũ tộc. Và lần này thì ti sáng huyền thoại trong đêm đã đưa người yêu nhiều kiếp đến nơi đạo quan của nữ tu

Diễn viên tham gia phim

N/A