#Sever 1#Sever 2#Sever 3
Trường đại học nữ sinh thánh thiện tập 1 vietsub

Trường đại học nữ sinh thánh thiện tập 1 vietsub

Nội dung phim


Nếu nói về một người thầy mà mình thích nhất trong trường thì mình sẽ xin được nhắc đến thầy Hùng một trong những người thầy đến bây giờ mình vẫn không thể ngờ được rằng thấy ấy lại có thể tốt đến như thế đặc biệt hơn thầy luôn cho chúng mình thấy được sự chuyên nghiệm sự chuyên tâm trong cái cách học và dậy của thầy, nhiều lúc mình cũng muốn được ở cạnh nói chuyện với thầy về điều đó nhưng thầy luôn tránh mặt mình cũng không hiểu là có chuyện gì hay tại sao mà thầy lại làm điều đó có khi nào thấy đang nghĩ đến chuyện sẽ thay đổi thứ gì đó không thay đôi ngoi trường này

Diễn viên tham gia phim

N/A